Λόγω της κατάστασης στην ρωσία δεν μπορούμε να εισπράξουμε υπόλοιπα πελατών.
Τα τιμολόγια είναι ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία σε περίπτωση κινδύνου μη πληρωμής.
Λάβαμε αποζημείωση για το μεγαλύτερο μέρος του πελάτη μας .
1.Πως θα γίνει ο λογιστικός χειρισμός για το μέρος της ασφαλιστικής αποζημείωσης και το υπόλοιπο του πελάτη που εισπράχτηκε ?
2. Το ανείσπρακτο υπόλοιπο μπορούμε να το κάνουμε πρόβλεψη και να το εκπέσουμε απο τα έξοδα?
3.Η αποζημείωση υπόκειται σε χαρτόσημο και ογά 3.6% ?
4.Πως θα γίνει η διαβίβαση στα mydata ? Δεν εκδώσαμε τιμολόγιο.
Η ασφαλιστική εταιρεία έκδωσε απόδειξη καταβολής αποζημείωσης.