Αγρότης κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ εντός του 2022 βγαίνει σε συνταξιοδότηση με 7.500 ένσημα λόγο αναπηρίας της γυναίκας του .

1) Πρέπει βάση Ν.4670/2021 να προβεί σε δήλωση της ανάληψης εργασίας ή της απόκτησης της ασφαλιστέας ιδιότητας ;

2) Θα γίνει περικοπεί της σύνταξης κατά 30% αν συνεχίσει να ασκεί την αγροτική δραστηριότητα ενώ λαμβάνει και σύνταξη από τον ΕΦΚΑ ;

Από το ΕΦΚΑ μου ανέφεραν ότι «αν η επιδότηση του ΟΣΔΕ σε υποχρεώσει να έχεις ασφάλιση στον ΟΓΑ τότε η σύνταξη θα μειωθεί κατά 30%»

Δεν υφίσταται ειδικό καθεστώς για τους συνταξιούχους αγρότες που τους επιτρέπει την διατήρηση της αγροτικής τους δραστηριότητας και την λήψη σύνταξης χωρίς μείωση της ;

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου διαθέσατε