Στην δηλώση Ειδικού Φόρου Ακινήτων 2022

Ο υπολογισμός της αξίας που έχουν τα ακίνητα (φύλλα υπολογισμού ) θα γίνει με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν από 1/1/2022

Ευχαριστώ