Καλησπέρα σας,

Σε μια ΙΚΕ, η οποία έχει ως μοναδικό εταίρο μια Κυπριακή LTD, μπορεί ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κυπριακής εταιρείας να πραγματοποιεί δαπάνες για λογαριασμό της ΙΚΕ, να πληρώνει μέσω προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τις συγκεκριμένες δαπάνες και να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΙΚΕ; Η ΙΚΕ έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της LTD μένει εκτός Ελλάδος και έρχεται τακτικά, ψάχνοντας για ακίνητα σε όλη την Ελλάδα με σκοπό την αγορά και κατ επέκταση την εκμετάλλευση. Μένει σε ξενοδοχεία, νοικιάζει όχημα για τις μετακινήσεις του, έχει έξοδα σίτισης και αεροπορικά εισιτήρια για να φτάσει στην Ελλάδα. Οι εν λόγω δαπάνες γίνονται προς το συμφέρον της επιχείρησης, καθώς ο σκοπός είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών. Χρησιμοποιεί την προσωπική του χρεωστική κάρτα για την πληρωμή των δαπανών, ελλείψει εταιρικής χρεωστικής κάρτας. Αν όλα τα παραπάνω παραστατικά δαπανών εκδοθούν στον ΑΦΜ της ΙΚΕ, τότε θα μπορέσει να τα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!