Καλημέρα σας

Φυσικό πρόσωπο έχει ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με έδρα την Ελλάδα , από την οποία και προκύπτουν καθαρά κέρδη .

Παράλληλα ευρισκόμενος μεγάλο διάστημα στη Μεγάλη Βρετανία για μεταπτυχιακό, μιας και η άσκηση του επαγγέλματός του το επιτρέπει (παροχή) , απασχολήθηκε ως μισθωτός.

Δήλωση υποχρεούται να υποβάλλει στην Μεγάλη Βρετανία για τα εκεί εισοδήματα ως μισθωτός και στη συνέχεια φυσικά στην Ελλάδα για τα εδώ εισοδήματα όπου θα συμπεριλάβει τα εισοδήματα του εξωτερικού σαν πληροφοριακά στοιχεία λόγω της ύπαρξης σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας ?

παρακαλώ για τη βοήθειά σας.

ευχαριστώ