Ελληνική επιχείρηση έχει αποθέματα στη Γερμανία και στην Αμερική (στις αποθήκες της Amazon) για μεταγενέστερη πώληση. Στη Γερμανία έχει λάβει ΑΦΜ-ΦΠΑ. Οι λιανικές πωλήσεις (φορολογητέες πράξεις εκτός Ελλάδας) θα δηλωθούν στην πλατφόρμα MYDATA;

Αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, η επιχείρηση επιθυμεί να διαβιβάζει μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης (υπάρχει η δυνατότητα, είναι κάτω από τα όρια)

α) Σε πόσες μέρες πρέπει να διαβιβάζει;
β) Πρέπει να ανεβαίνουν αναλυτικά οι αποδείξεις μία-μία;
γ) Στην ειδική φόρμα καταχώρησης είναι προσυμπληρωμένος και κλειδωμένος ο ελληνικός ΑΦΜ της επιχείρησης. Όμως τα στοιχεία που εκδίδονται για τις λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία, φέρουν τον γερμανικό ΑΦΜ-ΦΠΑ. Θα διαβιβάζονται με τον ελληνικό ΑΦΜ;
δ) Για τις λιανικές πωλήσεις στην Αμερική τί στοιχεία πρέπει να έχει η επιχείρηση στον φάκελό της για να ενημερώνει τα βιβλία της; Δηλαδή σε περίπτωση ελέγχου, τί παραστατικά εσόδων θα καταθέσει η επιχείρηση και ποιον ΑΦΜ πρέπει να αναγράφουν;

Όποια άλλη πληροφορία δοθεί σχετικά με αυτό το θέμα θα είναι χρήσιμη.
Ευχαριστώ πολύ!