-Βοηθός κομμωτή με ημερομίσθιο έχει 3 τριετίες, από 01-01-2022 δικαιούται ημερομίσθιο 32,58 η ασφάλιση θα γίνει στο τεκμαρτό της 8ης 29,39 ή σε μεγαλύτερη κλάση ώστε να υπερβαίνει το ημερομίσθιό τουή στα πραγματικά?
-Ίδια περίπτωση χωρίς προυπηρεσία με 29,62 ημερομίσθιο, τεκμαρτά 29,39 πάλι είναι μικρότερα τα τεκμαρτά θα πάει στην επόμενη?

παρακαλώ πως θα αντιμετωπίσω την ασφάλιση των τεκμαρτών που υπολείπονται του πραγματικού?