Ατομική Επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα Υπηρεσίες Βιντεοσκοπήσεων αναλαμβάνει την δημιουργία διαφόρων σποτ (βιντεάκια you tube μέσω του ατομικού της λογαριασμού yoyu tube , instagram ktl στα οποία αναφέρεται σε εταιρία αισθητικής.
Για την δημιουργία των βίντεο έλαβε αμοιβή από τον Πελάτη εταιρία αισθητικής 159 ευρώ + φπα 24% και έκδωσε το επισυναπτόμενο ΤΠΥ.

Ποιες οι φορολογικές υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης για τις ανωτέρω υπηρεσίες .Για παράδειγμα, Η εν λόγω αμοιβή υπόκειται σε παρακράτηση ? και σε εισφορές ΕΔΟΕΑΠ ?