Καλησπέρα τα ταξίμετρα εξαιρούνται από την διασύνδεση με την ΑΑΔΕ . Πρέπει ο λογιστής να ανεβάσει τα στοιχεία των Ζ για το 2021 στο my data;
Κι επίσης τα στοιχεία των Ζ , γενικά των ταμειακών μηχανών, πρέπει ως λογιστές να τα ανεβάσουμε από 1/1/2021 ή αυτό θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω e send;