Καλησπέρα

Χήρα με μηδενικά εισοδήματα διαχρονικά μπορεί από άποψη τεκμηρίου να επικαλεστεί τα εισοδήματα του θανόντος συζύγου στο διάστημα του έγγαμου βίου τους, ώστε να προβεί σε δώρέα χρημάτων στο τέκνο της για αγορά ακίνητου.
Μπορεί να ανοίγει αυτή η πράξη κάποια αξίωση θέμα φόρου κληρονομιάς ;