Δικηγόρος με έμμισθη εντολή που συνάπτει σύμβαση με νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Θα ήθελα να γνωρίζουμε αν για το συγκεκριμένο πρόσωπο θα πρέπει:

1. Να σταλεί έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης στο ΕΡΓΑΝΗ, η σύμβαση του έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον δικηγορικό σύλλογο και το ταμείο νομικών, χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια;

2. Στην ΑΠΔ με ποιον κωδικό ειδικότητας και ποια πακέτα κάλυψης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την ορθή υποβολή των ασφαλιστικών εισφορών;

3. Η παρακράτηση φόρου στις καθαρές του αποδοχές θα είναι 20% όπως στις περιπτώσεις με μπλοκάκι ή θα πηγαίνει με την κλίμακα των μισθωτών;