Ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών διαθέτει δύο επαγγελματικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιεί για επαγγελματικές δραστηριότητες ανά την Ελλάδα. Η δαπάνη της βενζίνης καταχωρείται στο τέλος κάθε μήνα αθροίζοντας τις συνολικές μηνιαίες ΑΛΠ, το ύψος των οποίων συνήθως ξεπερνά τα 1500,00€

1) Είναι σωστή η λογιστική αντιμετώπιση ή πρέπει ο επιτηδευματίας να λαμβάνει τιμολόγια αντί αλπ?

2) Στην περίπτωση της συγκεντρωτικής καταχώρησης αλπ εκπίπτει ο ΦΠΑ?

3) Μέχρι ποιο ποσό μπορεί να εκδοθεί αλπ προκειμένου να εκπέσει ως δαπάνη?

4) Πως θα αντιμετωπισθεί η συγκεντρωτική καταχώρηση με τα mydata?

5) Μπορούν να καταχωρηθούν συγκεντρωτικά και άλλες δαπάνες που αφορούν τα οχήματα όπως πχ διόδια, ναύλα πλοίων, ασφάλιστρα οχήματος και αν ναι πως θα αντιμετωπισθούν με τα mydata?