Μεταφορική εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο που έχει φορτηγά σε διάφορες πόλεις και μεταφέρουν πρώτες ύλες των οποίων τα τιμολόγια εκδίδονται χειρόγραφα από τους οδηγούς ΄όταν παραλαμβάνουν το εμπόρευμα , μπορεί να συνεχίσει να κόβει χειρόγραφα τα τιμολόγια της και αν ναι σε τι χρονικό διάστημα θα πρέπει να τα ανεβάσει στην πλατφόρμα του mydata; Αν δεν μπορεί , πως θα αντιμετωπίσουμε την συγκεκριμένη περίπτωση;