Περίπτωση ατομικής επιχείρησης (απλογραφικα βιβλία) κατασκευής οικοδομής όπου έχει πάρει αναστολή φπα σύμφωνα με την Ε.2006/2020 και Α1012/2020. Οταν γίνει παράδοση ακινητου θα καταβληθεί ο φόρος εισροών που αναλογεί στο ακινητο προς πωληση με την εκτακτη δήλωση φπα. Εάν το ακίνητο πουληθεί πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του και ενω έχουμε πάρει αναστολή φπα, θα εκπέσουν οι δαπάνες που του αναλογούν μέχρι την στιγμή της πώλησης και οι επιπλέον δαπάνες που θα προκύψουν μετα την ημερομηνία πώλησης για την ολοκλήρωση κατασκευής του ακινήτου, θα είναι χωρίς δικαίωμα έκπτωσης στην περιοδική φπα του τριμήνου; Υπάρχει δυνάτοτητα καταχώρησης ως δαπάνη αυτου του έξτρα φόρου δαπανών; Προβλέπεται μήπως η υποχρέωση κάποιας επιπλέον υποχρέωσης καταβολής φόρου της επιχείρησης;

Για παράδειγμα.

Αποφαση Αναστολης ΦΠΑ απο ΔΟΥ 17/10/21,
πώληση ακινητου υπο αναστολη 10/11/21, φορος εισροων που αναλογει 5.000 €.
Το ακίνητο όμως ολοκληρώνεται η κατασκευή του 15/01/2022 οπότε και του αναλογουν αλλες 3000 € φόρος εισροών. Αυτές οι 3000 φόρου εισροών δεν θα έχουν δικαίωμα έκπτωσης εφόσον πουλήθηκε το ακίνητο; Μπορούν να καταχωρηθούν ως δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης;