Μερίσματα από τρίτες χώρες, με τις οποίες δεν υφίσταται ΣΔΑΦ φορολογούνται με το 5% ή ισχύει κάτι άλλο;

Συγκεκριμένα για μερίσματα από off shore εταιρίες τι ισχύει;