Χαίρετε

Επιχείρηση έχει κύρια δραστηριότητα “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΚΑΦΩΝ, ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟ ΧΩΡΟ” και δευτερεύουσες τις “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ” και “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ”, ενώ εκδίδει παραστατικά σε ιδιώτες και επαγγελματίες.

Θα ήθελα να με ενημερώσετε για τα εξής :

1) Aν είναι υποχρεωτική η χρήση ΦΤΜ ή μηχανισμού (δεν τηρεί πλέον πρόσθετα βιβλία για την κύρια δραστηριότητα) ή καλύπτεται από την 1002/31.12.2014 σχετικά με τους εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης. Να διευκρινίσω ότι δεν έχει εκδώσει παραστατικό για τις δευτερεύουσες δραστηριότητες. Ποίο είναι το πρόστιμο σε τυχόν μη χρήση ΦΤΜ (αν κρίνετε ότι είναι υποχρεωτική η χρήση της) και εκδώσει χειρόγραφες αποδείξεις ?

2) Η αναφορά της 1002/31.12.2014 σχετικά με τους εκμεταλλευτές χώρων στάθμευσης περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες στάθμευσης σκαφών ?

3) Αν τυχόν δεν έχει υποχρέωση ΦΤΜ και μπορεί να εκδίδει χειρόγραφα παραστατικά, αν εκδώσει παραστατικό σε ιδιώτη ή επιτηδευματία για κάποια από τις δευτερεύουσες δραστηριότητες τι θα πρέπει να εκδώσει για την κάθε περίπτωση και την κάθε δραστηριότητα (ΦΤΜ ή χειρόγραφα?).

Θα επιθυμούσα την άμεση απάντηση σας ειδικά στο σκέλος της υποχρεωτικότητα της ΦΤΜ

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.