Μεταξύ μιας ΙΚΕ διαχειρίστριας ακινήτων και εταιρειών διαχειριστριών ενός ακινήτου (στην έκταση του οποίου έχει εγκριθεί ως επενδυτική δραστηριότητα ένα επιχειρηματικό σχέδιο δημιουργίας γηπέδων γκολφ, αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών, ξενοδοχειακών μονάδων κ.ά.) πρόκειται να συναφθεί ένα συμφωνητικό με το οποίο θα αναλάβει η ΙΚΕ να προωθήσει σε παγκόσμιο δίκτυο υποψηφίων επενδυτών (ή ακόμη και αγοραστών επενδυτών) το διαφημιστικό απόσπασμα ενός επιχειρηματικού σχεδίου για το εν λόγω ακίνητο, με σκοπό το επιχειρηματικό σχέδιο να γίνει ευρέως γνωστό, ή/και να πωληθεί ή να πετύχει την προσέλκυση επενδυτών. Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό σχέδιο ή το ακίνητο πωληθούν, εξ ολοκλήρου ή μέρος αυτών, με προσπάθειες της ΙΚΕ, τότε θα λάβει ως αμοιβή ποσοστό από το τίμημα της αγοραπωλησίας.

Ενόψει αυτού, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν τα ανωτέρω θα μπορούσαν να καλυφθούν από τις κάτωθι περιπτώσεις του ΣΚΟΠΟΥ του καταστατικού της ΙΚΕ, και πιο συγκεκριμένα από τα στοιχεία: α) η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιοδήποτε τρόπο και σύστημα,[…] δ) η ανάπτυξη και άσκηση οποιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας […] ε) διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων ή ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων – κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, […] αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων,[…] και ζ) ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή εν γένει επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων (project management).

Περαιτέρω, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε αναφορικά με τους ΚΑΔ που θα πρέπει να έχει η ΙΚΕ, προκειμένου να μπορεί να προχωρήσει με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σημειώνουμε ότι δεν πρόκειται για μεσιτεία, καθώς η εν λόγω ΙΚΕ δε διαθέτει άδεια μεσίτη αστικών συμβάσεων. Μπορεί πιθανόν να προσφέρει υπηρεσίες προώθησης του έργου ή κάτι άλλο;