Παρακαλώ γνωρίστε μου αν τα μισθώματα που εισπράττει ΕΠΕ από εκμίσθωση ιδιόκτητου ακινήτου σε Πανεπιστήμιο (Πανεπιστήμιο Πειραιά) υπόκεινται σε χαρτόσημο επαγγελματικής στέγης 3,6%