Καλησπέρα,

Ελληνική εταιρεία έκδοσης και εμπορίας βιβλίων , δίνει χρήματα για αγορά δικαιωμάτων από το Εξωτερικό. πχ Γαλλία.

Η Γαλλική εταιρεία μαζί με το τιμολόγιο μας στέλνει και την αίτηση για εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας.

Στην περίπτωση αυτή που έχω την σύμβαση με σφραγίδες και υπογραφές , θα υποβάλλω μηδενικό αρχείο για βεβαιώσεις από δικαιώματα?

Και στην περίπτωση που δεν έχω την σύμβαση πχ από την Γαλλική εταιρεία θα κάνω παρακράτηση , πχ για το παράδειγμα μας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας 5% για πληρωμές που αφορούν Ελληνική εταιρεία σε Γαλλική σε δικαιώματα?

Σας ευχαριστώ πολύ.