Καλημέρα,

Ο μοναδικός εταίρος επιχείρισης ΙΚΕ θέλει να προχωρήσει σε ταμιακή διευκόλυνση προς την ΙΚΕ για χρονικό διάστημα λίγων μηνών(το πολύ 3 μήνες) Στην συνέχεια η ΙΚΕ θα πάρει τραπεζικό δάνειο και μόλις το ποσό του δανείου κατατεθεί στον όψεως της ΙΚΕ τότε η ΙΚΕ θα επιστρέψει τα χρήματα στον μοναδικό της εταίρο. Συγκεκριμένα ο εταίρος θα καταθέσει προσωρινά 20.000,00€ στην ΙΚΕ. Στη συνέχεια η ΙΚΕ θα πάρει δάνειο 150.000,00€. Μόλις τα χρήματα κατατεθούν στον όψεως τότε θα επιστρέψει στον εταίρο τα 20.000,00€.Για το ποσό αυτό θα πρέπει να αποδοθεί χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 1,2%(λόγω ταμιακής διευκόλυνσης). Αν ναι αυτό πρέπει να γίνει έως τις 15 του επόμενου μήνα από την ημερομηνία της λογιστικής εγγραφή? Επειδή η επιχείρηση παίρνοντας το δάνειο θα κάνει αύξηση εταιρικού κεφαλαίου και θα πληρώσει 1% φόρο αύξηση κεφαλαίου, αν πληρώσει και χαρτόσημο για την ταμιακή διευκόλυνση τότε θα πληρώσει δύο φορές 1% για το ίδιο ποσό.Μήπως επειδή το διάστημα της ταμιακής διευκόλυνσης είναι πολύ μικρό και θα γίνει άμεσα αύξηση κεφαλαίου μπορώ να αποφύγω την πληρωμή του 1,2% της ταμειακής διευκόλυνσης εφόσον αυτό υφίσταται?

Σας Ευχαριστώ!