εταιρεία με ΚΑΔ στο ΙΚΑ 7430 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις θέλει να προσλάβει ηλεκτρολόγο απόφοιτο τεχνικής σχολής (ΤΕΕ) . Η εταιρεία δεν δεσμεύεται από την κλαδική των ηλεκτρολόγων.
Ο συγκεκριμένος ηλεκτρολόγος το 2008 είχε πάρει άδεια εκτέλεσης εσωτερικών εγκαταστάσεων Α ειδικότητας 1ης κατηγορίας 25w και ταυτόχρονα είχε κάνει έναρξη εργασιών ως ηλεκτρολόγος.Η άδεια πρέπει να ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια.
Πλέον έχοντας κάνει διακοπή επαγγέλματος η εν λόγω άδεια δεν έχει ανανεωθεί.
Το ερώτημα είναι:
1. Με ποιο Κωδ. ειδικότητας θα πρέπει να δηλωθεί :
α.727010 Ηλεκτρολογοι με πτυχίο και άδεια
β.727020 Ηλεκτρολόγοι χωρίς πτυχίο και άδεια
και σε ποιο Πακέτο κάλυψης ?

2.θα πρέπει να περιλαμβάνονται εισφορές για βαρέα ?

ΥΓ
Στον εν λόγω ηλεκτρολόγο δε θα ζητηθεί ποτέ να υπογράψει για κάποια εγκατάσταση