Καλησπέρα,
Εκδοτική εταιρεία ΙΚΕ με εταίρους δύο ΦΠ με συμμετοχή 75% και 25%θα εκδίδει εταιρικό περιοδικό για μια μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα και για μια μεγάλη εταιρεία με έδρα την Ε.Ε. (ένα το καλοκαίρι και ένα το χειμώνα).
Δεν θα απασχολεί προσωπικό, όλες οι εργασίες/ύλη θα γίνονται από εξωτερικούς συνεργάτες /εταιρείες και θα λαμβάνει ΤΠΥ.
Τα έσοδα της ΙΚΕ θα είναι από τις διαφημίσεις που θα βάζει στο κάθε περιοδικό και θα εκδίδει τα σχετικά ΤΠΥ προς τους πελάτες της (διαφημιζόμενους).
Το περιοδικό θα παραδίδεται δωρεάν στις εταιρείες (Ελλάδα και ΕΕ) για διανομή στους δικούς της πελάτες, επίσης δωρεάν.
Η ΙΚΕ θα έχει και site με επιχειρηματικά νέα και διαφημίσεις και πάλι δεν θα απασχολεί προσωπικό θα έχει συμβάσεις με δημοσιογράφους και ελ.επαγγελματίες και εταιρείες για την ύλη και τις εργασίες που θα γίνονται στο site.
Ερωτήσεις:
1.Οι εταίροι της ΙΚΕ έχουν την υποχρεωση να ασφαλιστούν στον ΕΔΟΕΑΠ.
2.Η ΙΚΕ εφόσον δεν απασχολεί προσωπικό έχει την υποχρέωση να αποδίδει την εργοδοτική εισφορά 2% επί του ετήσιου τζίρου της (αρ.5 παρ.1β, του ΑΝ 248/67, όπως ισχύει μετά τον ν.4498/2017 ) για τα έσοδα που έχει από τις διαφημίσεις στο περιοδικό και του site.
3. Υπάρχει κάποιο φορολογικό θέμα ή θέμα φπα για την παράδοση των περιοδικών άνευ χρέωσης.
4. Η ΙΚΕ έχει την υποχρέωση να παραδίδει στους πελάτης μαζί με το ΤΠΥ και το έντυπο περιοδικό στο οποίο είναι η καταχώρηση της διαφήμισης τους, υπάρχει κάποια υποχρέωση από την μεριά των διαφημιζόμενων (πελατών της ΙΚΕ) να έχουν το έντυπο περιοδικό σε περίπτωση ελέγχου.

Τέλος, Η ΙΚΕ θα χρεώνει στα ΤΠΥ που αφορούν διαφήμιση (περιοδικό και site) το ειδικό τέλος διαφημίσεων υπέρ της Αστικής Εταιρείας Δεοντολογίας και Επικοινωνίας 0,02% πλέον φπα και θα το καταθέτει στον ειδικό λ/σμο του Σ.Ε.Ε.
Επίσης, θα εμφανίζει στα ΤΠΥ που αφορούν διαφήμιση (site) την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς 2% (της περ. ΣΤ της παρ.1 του αρ.6 του ΑΝ 248/67, όπως ισχύει μετά τον ν.4498/2017) για να την αποδώσουν οι λήπτες των υπηρεσιών.
Ευχαριστώ.