Καλησπέρα,

Ατομική επιχείρηση,ελέυθερος επαγγελματίας, με έναρξη εργασιών το έτος 2014.Σήμερα(2021) κάνει και έναρξη υποκαταστήματος με τελείως διαφορετικό αντικείμενο εργασιών από ότι το κεντρικό. Το κεντρικό εξακολουθεί να υπάρχει.Για το υποκατάστημα θα πληρώσει κατευθείαν τέλος επιτηδεύματος ή επειδή είναι νέα δραστηριότητα θα πληρώσει μετά από την πενταετία?

Ευχαριστώ!