Ασφαλισμένη του τ.ΟΓΑ από 01.01.2000 με ημερομηνία γέννησης 08.07.1955, μπορεί να υποβάλει αίτηση για σύνταξη γήρατος πριν τη 08.07.2022; Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται σε κάθε περίπτωση; Έκανε χρήση της παλαιάς 5ης κατηγορίας και πλέον χρησιμοποιεί την 4 η κατηγορία. Ποιο θα είναι περίπου το ύψος της σύνταξης πλήρους η μειωμένης;

Ευχαριστώ