Καλησπέρα σας,

Ατομική επιχείρηση με β κατηγορίας βιβλία και δραστηριότητα την κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων
και το εμπόριο γεωργικών ανταλλακτικών,λαδιών κλπ. Αγοράζει πρώτες ύλες και κατασκευάζει γεωργικά μηχανήματα.
Τι παραστατικό πρέπει να εκδώσει κατά την πώληση των κατασκευασμένων μηχανημάτων?Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο πώλησης?
Η ίδια επιχείρηση κατασκευάζει μπορεί να κατασκευάζει γεωργικά μηχανήματα τα οποία όμως πουλάει σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον βρεθεί αγοραστής. Τι παραστατικό πρέπει να εκδώσει?Μόνο Τιμολόγιο πώλησης?

Ευχαριστώ