Για Εργαζόμενους σε εβδομαδιαία εφημερίδα στην Αχαΐα, δημοσιογράφοι , υπάλληλοι γραφείου, θα ήθελα να με ενημερώσετε τα πακέτα κάλυψης ΕΦΚΑ πρώην ΙΚΑ , ποσοστά ασφάλισης, επίσης και για την ασφάλιση αυτών στον ΕΔΟΕΑΠ, αν υπάγονται και τα ποσοστά ασφάλισης τους.