Γειά σας

Ετερόρρυθμη εταιρία έχει στην κατοχή της Ι.Χ. αυτοκίνητα & επαγγελματικά αυτοκίνητα

α) πως διαχειριζόμαστε τις δαπάνες
β) τι γίνεται με τα τεκμήρια διαβίωσης ως προς το φυσικό πρόσωπο που το χρησιμοποιεί;
γ) υπάρχει εισφορά σε είδος;
δ) επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί ετερόρρυθμο μέλος;

με εκτίμηση