Επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας κατασκευή τεντών έχει τιμολογήσει τα τελευταία χρόνια για δουλειές που ολοκλήρωσε σε εταιρεία - πελάτη της χωρίς να αναφέρει στα τιμολόγια που έχει εκδώσει ότι υπάρχει παρακράτηση 3% για τεχνικά έργα.

Μονομερώς τώρα έρχεται η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία και παρακρατεί αυθαίρετα και απο μόνη της ποσό 3% που αφορούσε οφειλούμενο ποσό για το 2020 συμπεριλαμβάνοντας και την παρακράτηση των προηγούμενων ετών.

Θα ήθελα μια ξεκάθαρη και εμπεριστατωμένη θέση και όχι άποψη εαν

1) Υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης 3% για εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης τεντών απο στεγασμένο επάγγελμα που δεν εμπίπτει στα οικοδομικά επαγγέλματα ? Θεωρείται τεχνικό έργο?Και αν ΝΑΙ θα ήθελα να μου απαντήσετε με ποια διαδικασία θα πρέπει να διορθωθεί να αποδοθεί και να βεβαιωθεί ο αντίστοιχος φόρος εφόσον αφορά σε προηγούμενα έτη ?

Ποιές πρέπει να είναι δηλαδή οι κινήσεις - ενέργεις και των 2 πλευρών για να είναι εντάξει με την παραπάνω περίπτωση?

Μπορεί μονομερώς η μία πλευρά να προβεί στην συγκεκριμένη ενέργεια

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ