Αγροτικός Συνεταιρισμός (παραγγελιοδόχος),πωλεί αγροτικά προιοντα για λογαριασμό τρίτων(αγροτών κανονικού καθεστώτος ) και εκδίδει Τιμολόγια Πώλησης χωρίς ΦΠΑ (ΠΟΛ 1167/2015).

Όταν οι παραλαβές γίνονται τον Δεκέμβριο,πότε πρέπει να εκδοθούν οι εκκαθαρίσεις για να μην καταβάλει ΦΠΑ στους αγρότες ,το οποίο άλλωστε δεν εισέπραξε.?