Θέλω να κάνω 2 ερωτήματα όσον αφορά την Επιστρεπτέα του 4ο κύκλου.

1)Οι αγρότες του Κανονικού καί τού Εδικού Καθεστώτος υπάγονται στην Επιστρεπτέα 4

2)Αν μιά επιχείρηση (ατομική ή εταιρεία) έχει κάνει έναρξη από 1/1/2020 και μετά δικαιούται Επιστρεπτέα προκαταβολή .

Αν μπορείτε η απάντηση να είναι άμεση

Ευχαριστω