Ομόρρυθμη εταιρεία με δραστηριότητα σουπερ μαρκετ πότε έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης;