Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με κάτοικο εξωτερικού και συγκεκριμένα στον Καναδά ο οποίος, θέλει να κάνει έναρξη ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με αντικείμενο εργασιών εκμετάλλευση κατοικιών για ενοικίαση.
1) Μπορεί να γίνει μέσω ΓΕΜΗ υπηρεσία μιας στάσης με πρότυπο καταστατικό; Έχει κάποια επιπλέον διαδικασία επειδή είναι κάτοικος εξωτερικού;
2) Πρέπει να ορίσει κάποιον φορολογικό εκπρόσωπο για την εταιρία; Eχει ορίσει έναν δικηγόρο σαν εκπρόσωπο φορολογικό στην Ελλάδα
3) Η εταιρία του θα κατέχει ακίνητο που θα το εκμεταλλεύεται τουριστικά. Εμπίπτει στο φόρο τέλος ακινήτου.
4) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας που θα είναι περίπου 50.000,00 , θα το μεταφέρει από τον Καναδά σε λογαριασμό της ελληνικής ικε. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξουμε σε αυτό ;
5)Υπάγεται σε ΕΦΚΑ υποχρεωτικά ή υπάρχει απαλλαγή όπως για τους κάτοικους Ε.Ε.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.