Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

ένας αστικός κερδοσκοπικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης έλαβε μια άδεια παραγωγής για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ. Μπορεί αυτή την άδεια να την πουλήσει; Αν ναι, με ποιο τρόπο καθορίζεται η τιμή πώλησης; Ποιος είναι υπεύθυνος για να καθορίσει την τιμή; Υπολογίζεται π.χ. βάση των δαπανών που έγιναν για την απόκτηση της άδειας; Θα υπολογιστεί υπεραξία στην πώληση; Θεωρείται ως πάγιο η άδεια; ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός σε απλογραφικά βιβλία;
Σας παρακαλώ για την όσο πιο άμεση απάντησή σας λόγο πίεσης χρόνου.

Σας ευχαριστώ.