Σε ποιους κωδικούς του εντύπου Ε3 και Ν θα απεικονισθούν τόσο το κόστος, όσο και το έσοδο των αυτοπαραδόσεων τροφίμων και ποτών ξενοδοχειακής μονάδας; Ποιος είναι ο ενδεικνυόμενος λογιστικός και φορολογικός χειρισμός; Ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται επί των τιμών πωλήσεων, ή επί των τιμών κόστους; Ποιες είναι οι ενδεικνυόμενες λογιστικές εγγραφές για τον ΦΠΑ;

Επίσης σε ποιους κωδικούς των εντύπων Ε3 και Ν θα απεικονισθεί η φορολογική αντιμετώπιση του οφέλους έκπτωσης 25% στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και οφειλών ρύθμισης προς την φορολογική διοίκηση, βάσει την από 11/3/2020 ΠΝΠ; Προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα των οντοτήτων ως ανόργανο έσοδο;