Επιχειρηματίας με ατομική επιχείρηση θέλει να απασχολήσει την αδερφή του ως εξωτερική πωλήτρια . Θέλει να τις δίνει μικτό ημερομίσθιο 32 ευρώ. Υποχρεούται να την ασφαλίσει βάσει τεκμαρτών αποδοχών; Δεν θα έχει μπόνους, αλλά αυτό το ημερομίσθιο. Σας ευχαριστώ