Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Άδεια τοκετού λοχείας

Εργαζόμενη με Σύμβαση Ορισμένου Έργου και Ορισμένης Χρονικής διάρκειας προσελήφθη από τον Οργανισμό μας την 18η /3/2020 έως 30/04/2020 με δύο δίμηνες ανανεώσεις να ακολουθούν έως 30/06/2020 και 31/08/2020. Η συγκεκριμένη πρόσληψη έγινε για αντικατάσταση άλλης εργαζόμενης η οποία είχε λάβει Άδεια Τοκετού-Λοχείας και στη συνέχεια Άδεια Προστασίας της Μητρότητας (από ΟΑΕΔ). Ως εκ τούτου στη λήξη της Σύμβασης της πρώτης εργαζομένης δεν προβλέπεται περαιτέρω ανανέωση. Κατά δήλωσή της η συγκεκριμένη είναι σε Ενδιαφέρουσα και αν παρέμενε στην εργασία της θα ζητούσε Άδεια Τοκετού - Λοχείας από τον Οκτώβριο του 2020. Το ερώτημα είναι αν η κατάστασή της σήμερα ως εγκυμονούσα , δεσμεύει τον εργοδότη να ανανεώσει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τη σύμβασή της και πέραν της 31ης Αυγούστου 2020.
Από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1483/1984, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το άρθρο 36 παρ. 1 του >Ν. 3996/2011, προκύπτει ότι η ανω­τέρω προστασία ισχύει για την εργαζόμενη έγκυο γυναίκα με σύμβαση εργασίας τόσο αορίστου χρόνου όσο και ορισμένου χρόνου. Στη δεύτερη περίπτωση, όμως, η προστασία αυτή δεν μπορεί να παραταθεί πέραν από το χρόνο της συμβατικής λήξης της ορισμέ­νου χρόνου εργασιακής σχέσης. Ειδικότερα, η ενδιαφε­ρόμενη εργαζομένη δεν μπορεί να επικαλεσθεί την εν λόγω προστασία, αν έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου που λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα που προστατεύεται. Και τούτο διότι διαφορετική ερμηνεία θα επέ­βαλε την αναγκαστική παράταση της σύμβασης εργα­σίας ορισμένου χρόνου, που όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς ρητή διάταξη νόμου, αφού έτσι επέρχεται τροπο­ποίηση της βούλησης των μερών, τα οποία καθόρισαν εξ αρχής τη διάρκεια της σύμβασής τους (Άρειος Πάγος 317/2011).

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης