Καλησπέρα,
γιια μετατροπή σύμβασης πλήρους απασχόλησης σε σύμβαση τηλεργασίας βάσει άρθρο 5 του ν. 3846/2010 υπάρχει υποχρέωσης υποβολής εντύπως στο ΕΡΓΑΝΗ και αν ναι με ποιον τρόπο? Επίσης υπάρχει κάποιο υπόδειγμα της σύμβασης τηλεργασίας που πρέπει να καταρτισθεί προκειμένου να είναι καλυμμένη η εταιρία σε ενδεχόμενο έλεγχο από το ΣΕΠΕ?

ευχαριστώ