Γειά σας

4 φυσικά πρόσωπα (οι τρεις είναι αδέρφια) θέλουν να συστήσουν μια εταιρία με αντικείμενο, εμπόριο & μεταποίηση, η εταιρία θα αγοράσει ακίνητο αξίας 400.000,00€ για να στεγαστεί, μέσω δανεισμού. Τον εξοπλισμό αξίας 200.000,00€, 2 ΦΙΧ αυτοκίνητα αξίας 20.000,00€ και εμπορεύματα αξίας 100.000,00€ θα τους τα δωρίσει ο πατέρας των τριών παιδιών, που διατηρεί ήδη ατομική επιχείρηση με ίδιο αντικείμενο. Τα μετρητά θα τα βάλει ο τέταρτος, ο οποίος έχει την πρόθεση να αποχωρήσει όταν η εν λόγω εταιρία μπορεί να του επιστρέψει το κεφάλαιο του.

Ερώτημα 1)

Με βάση την παραπάνω εικόνα και το γεγονός ότι οι τέσσερις εταίροι θα είναι ισότιμοι, έχουμε κάποιο λόγο να επιλέξουμε ή να αποφύγουμε κάποια μορφή εταιρίας μεταξύ ΟΕ ή ΑΕ ή ΙΚΕ

Ερώτημα 2)

Ο ΕΦΚΑ των εταίρων, για τις παραπάνω μορφές εταιριών, και με δεδομένο ότι δεν ασκούν ατομική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα καθαρά κέρδη;

Ερώτημα 3)

Η διαδικασία της δωρεάς του εξοπλισμού –ΦΙΧ – εμπορευμάτων, τι στάδια έχει και τι τυχόν φόρους; Π.χ. αποτίμηση, υπεραξία, χαρτόσημο, φόρο δωρεάς;