ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ Ε12 ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΤΟ Ε12 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ)

ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ Ε12 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ?