1) Ακίνητο βρίσκεται εκτός οικισμού αλλά εντός ζώνης οικισμου 145 μέτρα και είναι οικοδομήσιμο .Στο Ε9 θα δηλωθεί στον πίνακα 1 ως οικόπεδο ή στον πίνακα 2 ως αγροτεμάχιο?Αν έχει δηλωθεί ως οικόπεδο τι θα πρέπει να προσκομίσουμε στη Δ.Ο.Υ για να κάνουμε την μεταβολή?

2) Ακίνητο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και εντός ζώνης των 500 μέτρων από αυτό και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις δομήσεως εκτός σχεδίου .Σε ποιον πίνακα θα δηλωθεί?