Καλησπέρα θα ήθελα την απάντησή σας στο εξής:
Μέτοχος ανώνυμης εταιρείας θέλει να πωλήσει στο παιδί του τις μετοχές που κατέχει στην εταιρεία. Η λογιστική αξία της μετοχής είναι 3,00 ευρώ. Η αξία της μετοχής με βάση τα ίδια κεφάλαια είναι 6,70 ευρώ. Ο φόρος της υπεραξίας θα πληρωθεί στην διαφορά.
Ερώτημα:
1- Μπορεί να μεταβιβάσει στο παιδί του τις μετοχές με 1 ευρώ; Και να πληρώσει τον φόρο στην υπεραξία όπως υπολογίσθηκε ανωτέρω; Ή η κατώτερη τιμή που μπορεί να πωλήσει τις μετοχές είναι 6,70 ευρώ;
2- Μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτο τις μετοχές του με 1 ευρώ; Και να πληρώσει τον φόρο στην υπεραξία όπως υπολογίσθηκε ανωτέρω; Ή η κατώτερη τιμή που μπορεί να πωλήσει τις μετοχές είναι 6,70 ευρώ;

Ευχαριστώ