Καλησπέρα,

Θα ήθελα να ρωτήσω για χρεωστικούς τόκους περιόδου 01/7/2019 - 30/06/2020 που καταβάλονται βάση της δανειακής σύμβασης την 30/06/2020 εκπίπτουν φορολογικά με βάση την αρχή του δεδουλευμένου δηλ το ένα τμήμα το 2019 και άλλο το 2020.

Αν οι τόκοι ήταν πιστωτικοί το έσοδο θα αναγνωρίζονταν φορολογικά με την ίδια λογική;