Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις παροχές σε είδος σε εργαζόμενο, τι ισχύει και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για να το εφαρμόσει εταιρεία;

Ως παροχές σε είδος ενδεικτικά εννοούμε δώρο-επιταγές από πολυκαταστήματα ή κάποιες παροχές υπηρεσιών από τρίτους όπως αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχεία για ταξίδι.

Οι παροχές θα δίνονται ως ανταπόδοση για την καλή εργασία και όχι για την εκτέλεση της εργασίας τους.