Καλησπέρα σας.

Σε περίπτωση που ένας εταίρος ΟΕ (με αόριστη διάρκεια) θελήσει αποχωρήσει από την εταιρεία λόγω συνταξιοδότησης:

1. Ποιες διατάξεις του 4072/2012 έχουν εφαρμογή?

2. Θα πρέπει υποχρεωτικά να του καταβληθεί η αξία της συμμετοχής του? Και αν ναι υπάρχει κάποια φορολόγηση?

3. Υπάρχει η δυνατότητα να αποχωρήσει χωρίς να αξιώσει να λάβει την αξία της συμμετοχής του? Σε αυτήν την περίπτωση ποια η τύχη των εταιρικών του μεριδίων?

- Μπορούν να τα πάρουν οι άλλοι εταίροι χωρίς καταβολή μετρητών? Και αν ναι θεωρείται δωρεά ή γονική παροχή και με τι φορολόγηση?

- Σε περίπτωση που κανένας εκ των εταίρων δεν επιθυμεί να λάβει τα μερίδια του εταίρου που θα συνταξιοδοτηθεί τι γίνεται ως προς τα μερίδια?

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,