Ατομική επιχείρηση με διπλογραφικά βιβλία θα μετασχηματιστεί σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ βάσει του Ν.2166/93 . Ισολογισμός μετασχηματισμού χρησιμοποιείται ο Ισολογισμός της 31/12/18 . Η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών , έως τις 20/12/19 , με έκθεση ορκωτού και σύσταση ΙΚΕ με συμβολαιογραφικό έγγραφο από συμβολαιογράφο Υ.Μ.Σ.

Έχω τα εξής ερωτήματα σχετικά με την διαδικασία :

α) Στο έντυπο Μ3 ποιά ημερομηνία θα δηλωθεί ως ημερομηνία έναρξης της IKE και ποιά αιτία στην προέλευση έναρξης ;

β) Αντίστοιχα για την ατομική στο Μ4 τι θα δηλωθεί ως ημερομηνία διακοπής και αιτία διακοπής ;

Υ.Γ. :Στην ΠΟΛ.1045/2015 παρ.γ αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις διακοπής επιχ/σεων που μετασχηματίστηκαν με το Ν.2166 , ως ημερομηνία διακοπής καταχωρείται η ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού μετασχηματισμού . Αφού στην δική μου περίπτωση χρησιμοποιείται ο Ισολογισμός της 31/12/18 θα γίνει διακοπή και έναρξη αντίστοιχα με 31/12/18 ; Αν ναι για να έχω έναρξη της ΙΚΕ με 01/01/19 και αντίστοιχη διακοπή της ατομικής , θα πρέπει να συντάξω Ισολογισμό μετασχηματισμού με 01/01/2019 ( ο οποίος θα είναι ίδιος με τον Ισολογισμό 31/12/18) ;

γ) Το ΦΠΑ του μήνα ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού ( 12ος ) θα υποβληθεί για όλο τον μήνα στο ΑΦΜ της ΙΚΕ ;

δ) Οι καταστάσεις ΜΥΦ για το 2019 πως θα υποβληθούν ;

Ευχαριστώ πολύ.