Δύναται νόμιμα επιχείρηση πώλησης οικοδομικών υλικών να εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ, εφόσον στις παραπάνω αποδείξεις αναγράφει ονοματεπώνυμο πελάτη-είδος και ποσότητα αγαθού σύμφωνα με την παρ.4δ του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/2014? ευχαριστώ εκ των προτέρων.