Καλησπέρα,

Ένα τουριστικό πρακτορείο που εκδίδει τιμολόγια προμήθειας προς αεροπορικές εταιρείες ( BSP ) που έχουν ΑΦΜ Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης είναι υποχρεωμένο να τα υποβάλει στο VIES;

Επίσης τα τιμολόγια εξόδων ή προμήθειας που εκδίδονται προς άλλα Ευρωπαϊκά πρακτορεία ή λαμβάνονται από αυτά, υποβάλλονται στο VIES ;