ΑΕ λαμβάνει τιμολόγιο για αγορά διαφημιστικών δώρων (αναπτήρες, μπλουζάκια, στυλό,με το λογότυπο της εταιρείας ) .
1. Εχει δικαίωμα να εκπέσει τον ΦΠΑ ως δώρα μικρής αξίας΄και μέχρι ποιου ποσού αξίας έκαστο
2. Ωφείλεται τέλος διαφήμισης 2%

Ενημερώστε με για τον σχετικό νόμο

Ευχαριστώ