Ιδιωτικό γυμναστήριο με μορφή ομόρρυθμης εταιρείας, παραχωρεί το χώρο της συγκεκριμένες ώρες την ήμερα σε αθλητικά σωματεία, χωρίς να απασχολεί κάποιο από το προσωπικό του γυμναστηρίου ή των μελών. Η προπόνηση εκτελείται μόνον από τον προπονητή της κάθε ομάδας και το ποσό που εισπράττει το γυμναστήριο είναι αθλητής/ημέρα.

Π.χ. Δευτέρα 20/11 στις 20:00, ήρθαν 20 αθλητές και ένας προπονητής για 1 ώρα. Άρα 20*2ευρώ(τιμή ανά αθλητή)=40ευρώ.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές του γυμναστηρίου ?.

Α) Πρέπει να συνάψει σύμβαση (του άρθρου 8, Ν 1882/90), ή πρέπει να κόβει ανά άτομο απόδειξη ?.

Β) Πρέπει να ασφαλίσει τον προπονητή ή καλύπτεται από την ενδεχόμενη σύμβαση ?.