Επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταική μονάδα θα προχωρήσει στην αντικατάσταση φωτοβολταικών πάνελ.
Το κάθε πάνελ έχει δικό του σειριακό αριθμό, έχει αυτόνομη λειτουργία και μπορεί να αποσπαστεί και να τοποθετηθεί αλλού και μετά την πρώτη χρήση του.
Με δεδομένο ότι κάθε πάνελ έχει αξία μικρότερη των 1500 ευρώ σε περίπτωση μαζικής αντικατάστασης πχ του 50% των πάνελ της φωτοβολταικής μονάδας, μπορεί να θεωρηθεί κάθε πάνελ αυτόνομο πάγιο και να αποσβεστεί πλήρως εντός της χρήσης.